Αποστολή Προϊόντων

Προσοχή 

Ελέγξτε τις συσκευασίες πριν τις παραλάβετε 

Φωτογραφίστε τυχόν χτυπημένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες στο χώρο παραλαβής τους παρουσία του μεταφορέα.

Υπογράψτε με “επιφύλαξη” αν έχετε υπόνοιες για χτυπήματα.

Ως αποδεκτές θεωρούνται οι παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας. Οι ώρες της παράδοσης στη διεύθυνση του πελάτη γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και στα όρια της λειτουργίας και του προγραμματισμού της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας. Προτεραιότητα στον καθορισμού του ραντεβού έχει η εκάστοτε μεταφορική εταιρία. Εάν ο πελάτης-εντολέας αδυνατεί να παραλάβει τα εμπορεύματα τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα η μεταφορική εταιρία θα πρέπει να ορίσει διαφορετική μέρα και ώρα. Στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν μπορεί να παραλάβει στις ώρες που ορίζει η μεταφορική εταιρία μπορεί να παραλάβει τα εμπορεύματα από την έδρα της μεταφορικής ή να ορίσει διαφορετική διεύθυνση παραλαβής (με τυχόν επιβάρυνση). Εάν ο πελάτης επιθυμεί μπορεί να παραλάβει μερικώς την παραγγελία του σε περιπτώσεις που όλα τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα προς αποστολή. Συνήθεις ώρες παράδοσης των εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο είναι 10:00 με 14:00 και ποτέ απογευματινές ώρες-Σαββατοκύριακα ή αργίες

Σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο παραλήπτης δε δύναται να εισέλθει φορτηγό όχημα η παράδοση γίνεται στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο.

Η παράδοση γίνεται στο πεζοδρόμιο για ανέβασμα στο όρφο πρέπει να έχει προηγηθεί συνενόηση με τον πελάτη και με την αντίστοιχη εξόφληση του συμφωνηθέντος για το ανέβασμα ποσού.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει τη δική του μεταφορική, η ευθύνη μεταφοράς των εμπορευμάτων είναι αποκλειστικά του πελάτη.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώνει τους πελάτες της.

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων ο πελάτης θα πρέπει να έχει μαζί τους επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Σε περίπτωση που αδυνατεί να παραλάβει ο ίδιος θα πρέπει να έχει ενημερώσει προηγουμένως την εταιρία, άλλως η μεταφορική εταιρία δύναται να αρνηθεί την παράδοση των εμπορευμάτων με την ευθύνη να βαρύνει τον πελάτη.

Τα προϊόντα που αναγράφονται ως “άμεσα διαθέσιμα” παραδίδονται στην εκάστοτε μεταφορική εντός 2 εργάσιμων ημερών εκτός και εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία. Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης για τα υπόλοιπα προϊόντα θεωρείται το διάστημα των 60 ημερών μετά την παρέλευση του οποίου ο πελάτης δύναται να αιτηθεί την επιστροφή των χρημάτων του 

SHOPPING BAG 0