Πολιτική Επιστροφών

Η πολιτική των επιστροφών και οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από τα καταστήματα του Qualityhome καθώς και μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο www.qualityhome.gr .
Ακύρωση ηλεκτρονικής παραγγελίας
Ο υποψήφιος πελάτης έχει τη δυνατότητα εντός 24 ωρών να ακυρώσει την ηλεκτρονική του παραγγελία.
Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων
Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να επιστρέψει τα εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, θα χρειαστεί να έχει μαζί του:
1. Την απόδειξη είσπραξης
2. Το έντυπο της παραγγελίας
3. Το e-mail επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές παραγγελίες 
4. Το απόκομμα/απόδειξη πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχει πληρώσει με αυτή).
Η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται από το ίδιο το άτομο στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα, αιτιολογώντας το λόγο της επιστροφής. Το αίτημα τίθεται πάντα σε ισχύ από την ημερομηνία που ο πελάτης αιτηθεί την επιστροφή των εμπορευμάτων.
Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία, ειδάλλως η επιστροφή δεν θα μπορέσει να γίνει δεκτή. Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη εκτός και αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγο κατασκευαστικού ελαττώματος. Καθώς δεν υπάρχει άλλος ενδεδειγμένος τρόπος μεταφοράς των επίπλων μας ο πελάτης επιβαρύνεται και με το κόστος αντικατάστασης της συσκευασίας που φέρει το έπιπλο καθώς δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί σε άλλον πελάτη με την ίδια ταλαιπωρημένη από τη μεταφορά συσκευασία Σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος ανοιχθεί ο πελάτης θα πρέπει να φροντίσει την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε αυτόν μέχρι τη στιγμή που θα τα παραδώσει στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας που βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης

Η επιστροφή των χρημάτων σε προϊόντα που παραδίδονται με δωρεάν μεταφορικά αντιστοιχεί στο ποσό της αγοράς μείον το ποσό της αξίας των μεταφορικών από την έδρα μας έως την έδρα του πελάτη 
Το χρονικό διάστημα επιστροφής των προϊόντων έχει οριστεί σε 15 ημέρες από τη στιγμή ολοκλήρωσης της παραλαβής. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των 15 ημερών παρέλθει η Qualityhome δεν είναι υποχρεωμένη να  δεχτεί την οποιαδήποτε επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

Ο πελάτης οφείλει πριν υπογράψει την παραλαβή των εμπορευμάτων να ελέγξει εξωτερικά τις συσκευασίες για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση ύπαρξης εξωτερικών φθορών στη συσκευασία ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή των ειδών και να το επιστρέψει στο διανομέα, ή να παραλάβει υπογράφοντας με επιφύλαξη του περιεχομένου και να φωτογραφίσει τη συσκευασία παρουσία του διανομέα (να εμφανίζονται στη φωτογραφία στοιχεία του διανομέα π.χ. ο ίδιος ή το φορτηγό διανομής). Εάν διαπιστωθεί ότι τελικώς οι φθορές της συσκευασίας έχουν ως αποτέλεσμα και ζημιές του προϊόντος  ο πελάτης πρέπει να φωτογραφίσει τα σημεία που υπάρχουν οι φθορές εξωτερικά και εσωτερικά, αλλά και να κρατήσει την συσκευασία  ώστε αυτή να ελεγχθεί από τον πραγματογνώμονα της εταιρίας μας. Χωρίς την ύπαρξη της συσκευασίας δεν θα μπορεί να γίνει αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος .Οι φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν στο mail της εταιρίας μας εντός 24 ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής διαπιστώσει ελαττωματικό μέρος προϊόντος κατά την αποσυσκευασία των ειδών στο χώρο του, οφείλει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας να μη προχωρήσει στη συναρμολόγησή του εάν φέρει εσωτερικά χτυπήματα ή ελλατώματα ώστε να είναι εφικτή και να καθοριστεί η διαδικασία δρομολόγησης του προβληματικού ανταλλακτικού και να μην πετάξει την αρχική συσκευασία του προϊόντος. 


Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής σε εμπορεύματα που έχουν κατασκευαστεί για ειδικές παραγγελίες πελατών καθώς και για προϊόντα που αναφέρονται ως “τελευταία κομμάτια” ή “προσφοράς”. 
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.
Προσοχή : 
Τα προϊόντα διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές από τις εταιρείες κατασκευής. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνετε (από τις οδηγίες που βρίσκονται στις συσκευασίες),πριν προβεί στην συναρμολόγηση ή τοποθέτηση ενός επίπλου στον τοίχο. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθος συναρμολογήσεις ή μη σωστή τοποθέτηση στον τοίχο.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω δικής μας υπαιτιότητας ή μη αποδοχής του από τον πελάτη επιστρέφεται μόνο η αξία του προϊόντος και όχι η αξία της συναρμολόγησης ή της μεταφοράς.

Τοποθέτηση επίπλων: 

Ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει στους τεχνικούς μας το σημείο που θέλει να τοποθετήσει το έπιπλο και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζουν κατά την τοποθέτηση, όπως φθορές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων στους τοίχους, τρυπήματα σε καλώδια ρεύματος, σε σωλήνες ύδρευσης κτλ, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο πελάτης. 

Για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την τοποθέτηση επίπλων, όπως καναπέδων, κρεβατιών, σύνθετων κτλ και σχετίζονται με το δάπεδο (πχ πρόβλημα με πλακάκια πατώματος που δεν είναι σωστά τοποθετημένα κτλ), και αφού έχει πραγματοποιηθεί πρώτα έλεγχος και επιβεβαίωση από τους τεχνικούς μας, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ή επιστροφή χρημάτων κανενός προϊόντος.

Υπεύθυνα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφορά είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης 

SHOPPING BAG 0